Celebrities in China

Zhang Ailing novelist
Li Ao writer
Lu Banglie activist
Chen Baogu actor
Fu Baoshi artist
Niu Ben actor
Fu Biao actor
Ma Biao chairman government of Guangxi
Li Bing football player
Fan Bingbing actress, singer
He Binglin chemist
Zhang Binglin phonologist
Bingyi artist, curator, scholar, architectural designer, cultural critic, activist
Yu Bo actor
Wang Canfa professor, lawyer
Charlie Chan fictional detective
Johnny Chan poker player
Lien Chan politician
Y.R. Chao phonologist, dialectologist
Wan Chaochen animator
Calvin Chen singer, actor
Tien-Fong Cheng educator, politician, diplomat
Yen Chia-jin former president
Cecilia Sun Yun Chiang chef
John Chiang actor
Wang Chien-shien former finance minister
Li Ching table tennis player
Chiang Ching-kuo former president
Soong Ching-ling former president
Zu Chongzhi mathematician, astronomer
Vic Chou actor, singer
Athena Chu actress, singer
Guo Chunning graphic designer
Empress Dowager Cixi Qing dynasty de facto leader
Confucius politician, teacher, editor, social philosopher
Li Cunxin ballet dancer
Yu Dan professor
Zhao Dan actor
Zhou Dan lawyer, scholar, activist
Sun Daolin actor, film director
Chen Daoming actor
Chen Daqi politician
Li Dazhao editor, critic
Gan De astronomer
Zhu De general, politician, revolutionary
Wu Di critic, historian
Wan Dihuan filmmaker
Liu Dingshuang former secretary communist party of China
Su Dongpo poet
Li Dongyang Ming Dynasty scholar
Mao Dun writer
Chen Duxiu co-founder of the Communist party
Chou Enlai former premier
Zhou Enlai former premier
Liang Fa preacher
Li Fan actor
Zhang Fengyi actor
Xu Fu court sorcerer in the Qin Dynasty
King Fuchai former king of Wu
Wang Fuli actress
Willie Fung actor
Zhan Furui librarian, literary critic
Xie Fuzhi military commander
Chen Gang composer
Wang Gang actor
Hu Ge actor
Han Geng singer, dancer, actor
Feng Gong actor, film director
King Goujian former king of Yue
Pan Guang professor, director
Sima Guang historian, scholar, high chancellor of the Song Dynasty
Chen Guangcheng civil rights activist
Zhu Guangqian founder of the study of aesthetics in China
Wan Guchan filmmaker
Yang Guifei emperor's consort
Yuan Guiren academic, minister of education
Hua Guofeng former chairman of the Communist Party, former premier
Cai Guo-Qiang artist
Tang Guoqiang actor
Guo Guoting lawyer
Gaozu Han former emperor
Chen Hao actress
Qin Hao actor
Xie He writer, art historian, critic
Zheng He explorer, diplomat
Zhang Heng astronomer, mathematician, artist, literature scholar
David Ho AIDS researcher
Jia Hongsheng actor
Wang Hongwei actor
Hongwu former emperor
Li Hongzhang former statesman
Li Hongzhi founder, spiritual master of Falun Gong
Fu Hsi cultural hero
Qin Shi Huangdi former king of Chinese State of Qin
Qin Hui historian, public intellectual
Shi Hui actor
Tung Chee Hwa entrepreneur
Jalsan politician, scholar, Buddhist leader in the People's Republic of China
Ma Ji actor
Hu Jia activist
Wen Jiabao premier of People's Republic of China
Chen Jiafeng violinist
Jiang Jianqing banker
Song Jiaoren political leader, founder of the Kuomintang
Zhang Jie physicist
Ha Jin writer, novelist
Na Jin actress, screenwriter
Qiu Jin revolutionary, feminist, writer
Xu Jinglei actress, film director, editor
Wei Jingsheng activist, writer
Wang Jingwei politician, former president
Hu Jintao president of People's Republic of China
Zeng Jinyan blogger, human rights activist
Jinyong novelist
Xie Jun chess player
Zheng Junli actor, film director
Chiang Kai-shek political leader, military leader
Kangxi former emperor
Charles Kao optical fiber inventor
Ma Ke fashion designer
Genghis Khan Mongolian emperor
Kublai Khan Mongolian general, statesman, founder of the Yuan Dynasty, former Emperor of Yuan
V.K. Wellington Koo diplomat
H.H. Kung politician, banker, former premier
Wang Kunlun politician
Shen Kuo scientist, statesman of the Song Dynasty
Leon Lai actor, singer
Raymond Lam actor, singer
Yang Lan television talk show host
Carina Lau actress
Ang Lee film director
Witness Lee Christian founder of the local church
Hao Lei actress
Gong Li actress
Jet Li actor, martial artist
Nina Li actress
Fu Liang politician
Zeng Liansong designer of the People's Republic of China's flag, economist
Poon Lim sailor
Zhuo Lin politician
Bai Ling actress
Li Lingyu actor, singer
Ruan Lingyu actress
Yang Liwei astronaut
Gongsun Longzi logician of the warring states period
Cai Lun inventor of paper
Mencius philosopher
Chen Mengjia scholar, archaeologist
Huang Ming engineer, politician
Yao Ming basketball player
Chen Mingde politician
Chen Mingyi politician
Yuan Muzhi actor, director
Diana Pang dancer, actress
I.M. Pei architect
Liu Peiqi actor
Li Peng former premier
Wang Pi Three Kings philosopher
Yuen Woo Ping martial artist
Li Po poet
Aixinjue luo Puyi last emperor of China
Huang Qi human rights activist
Sima Qian historiographer
Hu Qiaomu former revolutionary, sociologist, Marxist, philosopher,
Han Qide politician, medical scientist
Qigong calligrapher, artist, painter
Zeng Qinghong politician, former vice president
Gong Qiuxia actor, singer
Chao Yuen Ren linguist
Zhu Rongji politician, former premier
Chen Sa pianist
He Saifei actress
Han Shangdi former emperor
Liu Shaoqi revolutionary, statesman, theorist
Shi Shen astronomer
Xu Shen philologist
Bright Sheng composer, conductor, pianist
Gong Shengliang preacher
Jin Shengtan editor, critic
Su Shi writer, poet
Ching Shih female pirate
Hu Shih writer, philosopher, essayist
Liang Shih-chiu educator, writer, translator, literary theorist, lexicographer
Yuan Shihkai former emperor
Zhu Shijie mathematician
Ding Shisun politician
Bai Shouyi historian
Chen Shui-bian president
Wei Shuo calligrapher
Li Siguang geologist
Cheng Siwei statesman, economist
Victoria Song singer, dancer
James Soong chairman of People's first party
Alec Su actor, singer
Betty Sun actress, singer
Tang Taizong former emperor
Guo Tao actor
Zhao Tao actress
Liu Tao actress
Chang Tao-fan member of Kuomintang
Jack C.K. Teng educator, writer, politician, diplomat
Lee Teng-hui former president (born in Japan)
Hong Tianguifu former king of China
Cui Tiankai minister of foreign affairs
Zhang Tielin actor, film director
Chang-lin Tien chancellor
Toktoghan historian
Chin Tsi-ang actor
Woo Tsin-hang linguist
Wong Tsu aviator
Lao Tzu father of Chinese Taoism
Sun Tzu philosopher
Chan Wing Wah composer
An Wang computer scientist, inventor
Linda Wang actress
Zhen-yi Wang professor
Chen Wei human rights activist
Fan Wei actor
Te Wei animator
Tu Wei Ming ethicist
Xue Wei painter
Zhao Wei actress, singer
Ma-Xu Weibang film director
Wo Weihan biomedical researcher
Yuan Weishi professor
Ai Weiwei artist, curator, architect, activist
Chien Wei-zang physicist, mathematician, educator
Jiang Wen actor, director
Jiang Wenhao aviator
Faye Wong actress, singer, songwriter
Chien Shiung Wu physicist
Jiang Wu actor
Zhu Xi philosopher
Dou Xian former general, statesman
Cai Xiang calligrapher
Liu Xiaobo literary critic, writer, professor, human rights activist
Zhou Xiaochuan economist
Feng Xiaogang film director
Deng Xiaoping diplomat, Communist political leader
Fei Xiaotong sociologist
Liao Xiaoyi activist, journalist
He Xiehou educator, politician
Bo Xilai politician
Yang Xin actress
Gao Xingjian director, novelist, playwright, critic, screenwriter
Wen Xingyu comedian
Wang Xizhi calligrapher
Zhu Xu actor
Qian Xuantong phonetician
Xuanzang Buddhist monk
Yuan Xuefen actress
Li Xuejian actor
Zhang Xueliang patriotic hero
Lu Xun novelist
Luo Yan screenwriter
Wang Yan actress
Chen Ning Yang physicist
Jerry Yang entrepreneur
Neilly Yang actor
Zhou Yang literary theorist, Marxist thinker
Wan Yanhai AIDS activist
Hu Yaobang former leader of People's Republic of China
Sun Yat-sen revolutionary, former president, founding father of Republic of China
Hou Yauwen actor
Sally Yeh actress, singer
Donnie Yen actor, martial artist, film director, producer
Charlie Yeung actress, singer
Ren Yexiang actress
Chen Yi composer
Meng Yi politician
Pu Yi former Qing Emperor
Wu Yi politician
Xia Yi actress, singer
Zhang Yimou film director
Diao Yinan film director, screenwriter
Ma Ying-jeou president (born in Hong Kong)
Chen Yinke historian
Yang Yongxin psychiatrist
Chen Huan You politician
Ge You actor
Qu You novelist
Yang Youxin scientist, filmmaker, painter
Jeme Tien Yow railway engineer
Cai Yuanpei chancellor
Gu Yue actor
Ji Yunshi politician
Lin Yutang writer, inventor
Xuan Zang monk, scholar, traveler, translator
Mao Zedong (Mao Tse-tung) revolutionary, guerrilla warfare strategist, founder of the People's Republic of China, Communist leader, Marxist political philosopher
Jiang Zemin politician, former president
Chen Zeyu actor, singer
Ziyi Zhang actress
Jia Zhangke director
Li Zhaohuan educator, politician, banker
Hu Zhengyue politician
Zhai Zhigang astronaut
Liao Zhigao politician
Liu Zhijun railway systems engineer
Wang Zhiwen actor
Huang Zhizhong actor
Shellz Zhu model, actress
Lao Zi philosopher
Zhuang Zi philosopher
Li Zicheng rebel leader
Zhao Ziyang politician, former premier
Guo Ziyi Tang general
Zhang Ziyi dancer, actress
Zuo Zongtang statesman, military leader in the Qing Dynasty
Cai Zongze politician
Zhang Zuolin warlord of Manchuria
Zhou Zuoren writer, essayist, translator