NGO Brands in Slovakia

Agency for Supported Employment (APZ)

CEPA

Clovek v ohrození - Záleží nám na ludoch. Záleží nám na svete.
EQ ("Ethical Quotient") Club
Fenestra ZZZ
Junior Police Venturers
Lesoochranárske zdruzenie Vlk
Majak
MVO Ludia a voda

Národn_ ; trust Slovenska

NAVRAT

Priatelia Zeme SPZ

ProFamilia
RPUSS
Smile as a Gift
Superclass 
Svatobor
TYR Centrum
Týžden
Water of Prešov for People