Philanthropists in China

 

Ben Delo (HongKong is SAR of China)
DONG Fangjun
Gensheng Niu
Daoming Liu
Samuel Yin (Taiwan)
You Zhonghui

 

 

 

 

For details, contact Datacentre