CSRidentity
 
 
NGO Brands   (Index page of NGO Brands)
CSRidentity
Government
Corporates
NGOs & Success Stories
Academy for Development of Philanthropy in Poland / Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ASB Consulting
Association for Helping Differently Able Children & Youth in Trzebownisko / Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Mlodziezy Sprawnej Inaczej w Trzebownisku
Association for Legal Intervention / Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Association for the Nature WOLF / Stowarzyszenie dla Natury Wilk
Association of Individual Investors / Stowarzyszenie Inwestorow Indywidualnych
Association of Leaders of Local Civic Groups / Stowarzyszenie Liderow Lokalnych Grup Obywatelskich
BARKA Foundation for Mutual Help / Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
BLUE UMBRELLA/ Niebieskie Parasol
BORIS
Bread of Life Community / Wspolnota Chleb Zycia
Center of Citizenship Education/ Centrum Edukacji Obywatelskiej
Center of Strategic Counseling/ Centrum Doradztwa Strategicznego
Center of Supporting Local Activities / Centrum Wspierania Aktywnosci Lokalnej
Creative and Educational Association ISLAND / Stowarzyszenie Tworcze i Edukacyjne WYSPA
Doctor Piotr Janaszek PASS Forward Foundation / Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
Duch Foundation for Natural Rehabilitation of People with Disabilities / Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych
Eco-Initiative Association / Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
ECO School of Life in Wandzin / EKO Szkola Zycia w Wandzinie
Educational Lab AKSJOMAT / Pracownia Edukacyjna AKSJOMAT
Eko-Unia
FASTRYGA Foundation / Fundacja FASTRYGA
Foundation of the Grey Bear Cub / Fundacja Burego Misia im. Bogdana Janskiego
Friends of Integration Association / Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji
Fundacja DOMIN / DOMIN Foundation
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Fundacja Kultury Ekologicznej
Fundacja Pomocy Osobom Uzaleznionym i Ich Rodzinom / Foundation of Help for People with Addictions and Their Families
Fundacja Panoptykon
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komenskiego
GAP Poland / Fundacja GAP Polska
Gimnazjum nr 1 w Gdyni
Greenworks
Grodzki Theater / Teatr Grodzki
Happy Childhood Foundation/ Fundacja Szczesliwe Dziecinstwo
Help for Women & Children Foundation / Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom
International Coalition to Protect Polish Countryside (ICPPC)
Instytut bezpieczenstwa spolecznego
Klub Gaja
Koszalin Social & Cultural Association / Koszalinskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne
KWIAT KOBIECOSCI
Lublin Self-Help Center / Lubelski Osrodek Samopomocy
Malopolskie Educational Society / Malopolskie Towarzystwo Oswiatowe
MaMa Foundation
Moffin
No Bells
New Idea Association / Stowarzyszenie Nowa Idea
Non-public Primary School in Derc
Okregowa Spoldzielnia Telefoniczna
Open Doors Association / Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Our Home Foundation / Fundacja Nasz Dom
Paluki TV
Polish Coalition for Children & Youth with Cancer / Polska Koalicja na rzecz Dzieci i M?odzie?y z Chorob? Nowotworow?
Pro Natura Association / PTPP Pro Natura
RAFT Association / Stowarzyszenie Tratwa
Robinson Crusoe Foundation
ROSE
SEED Ecological & Cultural Association / Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno
Slawek Foundation / Fundacja Slawek
Society for Protection of Landscape / Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
SP im. Marii Konopnickiej w Konarach
Stocznia
Stowarzyszenie SIEMACHA / SIEMACHA Association
STREET Foundation / Fundacja ULICA
Stowarzyszenie Kobiet Polskich po 40-tce
Stowarzyszenie Teatralno - Edukacyjne Wybrzezak
SYNAPSIS
Szkoâa Podstawowa im. Prof. Wâadysâawa Szafera
Szkoly Fundacji im. Swietej Jadwigi
Tato.net
The Borderland Foundation / Fundacja Pogranicze
The NIDA Foundation / Nidzicka Fundacja Rozwoju
The Snow Mountain Community Foundation / Fundusz Lokalny Masywu Snieznika
The LIGHT Foundation / Fundacja Swiatlo
TROP Group
We Share What We Have Association / Stowarzyszenie Dzielimy Sie Tym, Co Mamy
Well Born Association / Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni
Zacheta Foundation / Fundacja Zacheta
Zespól Szkól Publicznych w Radowie Malym
Zywiec Foundation for Development / Zywiecka Fundacja Rozwoju