CSRidentity
 
     
 
Albania
Bistricë
Black Drin
Buna
Cem/Cijevna
Devoll
Drin
Drino
Erzen
Fan
Gjole
Great Drin
Ionian Sea
Ishëm
Kir
Lake Scutari
Lanë
Mat
Moraca
Osum
Sarantaporos
Seman
Shkumbin
Shushicë
Tërkuzë
Tiranë
Valbonë
Vjosë
White Drin
Zezë