CSRidentity
 
     
 

Greece

The Haliacmon river
The Haliacmon is the longest river in Greece, with a total length of 297 km (185 mi).(In Greece there are two rivers longer than Haliakmon, Maritsa and Vardar, but the length of each one of them in Greek territory is less than that of Haliakmon, which flows entirely in Greece).

Haliacmon is the traditional English name for the river, but many sources cite the formerly official Katharevousa version of the name, Aliákmon. Today, the only official variant is the demotic Aliákmonas. It flows through the Greek regions of West Macedonia (Kastoria, Grevena and Kozani regional units) and Central Macedonia (Imathia and Pieria regional units).

Acheloos
Acheron
Adriatic Sea
Aegean Sea
Agrafiotis
Alfeios
Ammites
Anavros, Volos
Ancient rivers and streams
Angitis
Aoos/Vjosë
Arachthos
Ardas/Arda
Aroanios
Asopos
Axios/Vardar
Bisaltes
Central
Cephissu
Charadros
Despatis/Dospat
Drino
Elissonas
Elissonas
Elpeus
Enipeas
Erasinos
Erechios
Eridanos
Erymanthos
Erythropotamos/Luda reka
Eurotas
Evinos
Evros/Maritsa
Fonissa
Gallikos
Glafkos
Gorgopotamos
Granitsiotis
Haliacmon
Ilisos, Athens
Inachos
Ionian Sea
Kanianitis
Kompsatos, Lake Vistonida
Kosynthos, Lake Vistonida
Krathis
Krausidonas, Volos
Krios
Ladon
Larissos
Loudias
Louros
Lousios
Megdovas
Mornos
Neda
Nedonas
Nestos/Mesta
Oenus
Olvios into the Feneos plains, Corinthia
Olynthiakos
Pamisos
Pavla/Pavllë
Peiros
Peloponnese
Peloponnese
Peristeri
Pineios
Pineios
Pleistos, near Kirra
Portaikos, Trikala
Rhoedias
Sarantaporos
Sarantaporos
Selinountas
Spercheios
Strymonas/Struma
Thessaly
Thrace
Thyamis
Titarisios
Tyria
Tytheus
Voidomatis
Volinaios
Vosvozis, Lake Ismarida
Vouraikos
Zacholitikos