CSRidentity
 
     
 

Slovakia
Bebrava
Belá
Biela Orava
Blava
Blh
Bodrog
Bodva
Bystrica
Chlmec
Chvojnica
Cirocha
Cierna voda
Cierna voda
Danube/Dunaj
Dudváh
Dunajec
Duša
Gidra
Gortva
Handlovka
Hnilec
Hornád
Hron
Ida
Ipel
Krivánsky potok
Krtíš
Krupá
Krupinica
Kysuca
Laborec
Latorica
Little Danube
Malina
Morava
Murán
Myjava
Nitra
Nitrica
Okna
Olšava
Olka
Ondava
Ondavka
Orava
Paríž
Perec
Poprad
Radošinka
Rajcanka
Revúca
Rimava
Rimavica
Rudava
Sekcov
Sikenica
Slaná
Slatina
Štiavnica
Štítnik
Stolicný potok
Suchá
Svinka
Tisa
Tisovník
Topla
Torysa
Trnávka
Trnávka
Tuhársky potok
Turiec
Turiec
Turna
Udava
Uzh/Uh
Váh
Žitava