CSRidentity
 
     
 

Sweden
Aapuajoki
Aareajoki
Aavajoki
Ääverijoki
Abmoälven
Abramsån
Åbyälven
Åbyån
Åbyån
Åbybäcken
Ackan
Acksjöälven
Acksjöån
Adakbäcken
Ådalsån
Afsan
Aggbäcken
Åggojåhkå
Åggojåhka
Åhedån
Ahmajoki
Äihämäjoki
Äijäjoki
Ainattijoki
Ainettijoki
Airijoki
Äivisjukke
Akajoki
Äkäsjoki
Åkerån
Åkerbäcken
Åkersström
Akkajoki
Aksijoki
Alån
Älandsån
Alanen Kihlankijoki
Ålbäcken
Albäcken
Ålboån
Åldamsbäcken
Alderängesån
Älgåbäcken
Älgabäcken
Älgån
Älgån
Älgängsån
Älgsjöbäcken
Ålhultsån
Ålhusån
Aliseatnu
Ålkärrsbäcken
Ållajåhka
Allån
Ällan
Ällingån
Allmänningsån
Allmosälven
Ållojåhkå
Allvarsån
Almaån
Älmån
Alman
Aloppan
Aloppebäcken
Alsån
Ålsån
Alskabäcken
Alslövsån
Alsterälven
Alsterån
Ältaån
Alterälven
Alträskån
Alträskbäcken
Åmålsån
Ämån
Åman 9
Ammerån
Amsån
Ämtan
Ämtån
Ämtenån
Anabäcken
Anån
Andån
Anderstorpaån
Ängaån
Ängån
Angelån
Ängerån
Ångermanälven
Ångermanälven
Ängesån
Ängesbäcken
Ångsjöån
Angsjöbäcken
Angstabäcken
Anjeströmmen
Anneforsån
Anråsälven
Anråsån
Ansättån
Ansjöån
Anstaån
Aplungsälven
Applerumsån
Appokälven
Arån
Äran
Årängsån
Arbogaån
Årbolsälven
Armasjoki
Armsjöbäcken
Årosälven 9
Arpatsbäcken
Årrejåhkå
Arrojoki
Arvån
Arvattsån
Åsakabäcken
Åsarpsån
Åsboån
Åsbobergsbäcken
Åsebyälven
Åsjöälven
Äsjöån
Äskan
Aspån
Aspan
Äspebäcken
Ässan
Ässingån
Assman
Åtjärnsbäcken
Åtorpsån
Ätran
Ätran
Avansbäcken
Avasjöbäcken
Averstadån
Avgurjohka
Ävjan 8
Avströmmen 8
Axån
Äxingsån
A-Z
A-Z of Swedish rivers. The lengths in miles are also given:
Bäckån
Backeån
Bäckebrobäcken
Bäcksälsvallen 8
Badaälven
Badebodaån
Bakälven
Baksjöån 7
Baksjöbäcken
Bakvattsån
Balån
Bålbäcken
Bäljane å
Bäljane å
Bällstaån
Bälöbäcken
Bålsjöån
Baltic Sea
Banafjälsån
Bångå
Bankeån
Bärfendalsälven
Barlindshultsälven
Bärmsjöån 8
Bärreksån
Bäsebäck
Bäskån
Bastån
Bastanbäcken
Basthöjdsälven
Bastuån
Båthusbäcken
Båtsabäcken
Båtsaströmmen
Bäveån
Bäverån
Bäverån
Bäverbäcken
Bäverbäcken
Beivurbäcken
Belån
Bensjöån 9
Bergån
Bergshamraån
Bergshyttån
Bergsjöån
Bergsmannijoki
Bergvallsån
Bergvattenån
Betsarnbäcken 9
Bieljaurjåkka
Biellojukke
Billån
Billan
Billingsån 8
Billstaån
Biskopsån 8
Bivarödsån
Bjällstaån
Bjärkabäcken
Bjärkeån
Bjässjöån
Björka älv
Björkån
Björkån 9
Björkån
Björkeån
Björkeån
Björklingeån
Björkselbäcken
Björkvattsån
Björna-Lillån
Björnån
Björnsjöån
Björsjöån
Björträskbäcken
Bjorvasseln
Björvasslan
Bjurälven
Bjurån (Norrbotten)
Bjurån (Västerbotten)
Bjurånaälven 8
Bjurbäcken
Bjurbäcken
Bjurbäcken
Bjurbäcken
Bjurbäcken 8
Bjurbäcken 9
Bjurforsbäcken
Bjurvallabäcken
Blackälven
Blädjan
Blåkölsbäcken
Blåkullån
Blankan
Bleckåsån
Blekhemsån
Bliksån
Blommaälven
Böan 3
Bocksbäcken
Bockträskbäcken
Bodaälven
Bodaån
Bodaån
Bodabäcken
Bodån
Bodanäsån
Bodbäcken
Bodeleån 9
Bodsjöbyån
Bodträskån
Bodvillån
Bogerudsälven 8
Bokvarnsån
Bolån
Bolanders bäck
Bölesån
Bollstaån
Bolmån
Bölsmanån
Bomsjöbäcken
Bönälven 9
Borån
Borgan
Borgforsälven
Borgvikeälven
Borrälven
Borrsjöån
Bortaälven
Bosån
Bossån
Bötån
Botorpsströmmen 7
Botvasslan 9
Braån
Bråån
Bråboån
Bräkneån
Brändån
Brändängesbäcken
Brännälven
Brännbäcken
Bränningeån
Brånsån
Brattaälv
Bratteforsån
Brattforsbäcken
Brattorpsån
Braxenån
Bredån
Bredshultån
Bredsjöälven
Bredsjöån
Bredsjöbäclen
Bredträskbäcken
Bredträskbäcken
Bredträskbäcken
Bredvallen 8
Brehungån
Brinnsjöån 8
Broälven
Broån
Brobybäcken
Brömsebäck
Bronaån
Brossån 9
Broströmmen
Bröttjärnaån 9
Bruatorpsån
Brubäcken
Bruksån
Bruksån
Brunnan
Brunnvasselån
Bruokejukke 9
Bubergsån
Bulsjöån
Bultbäcken
Bunnran
Burån
Buran
Bureälven
Buskån
Buvattsälven
Byaån 8
Byälven
Byån
Bynoret
Byrströmmen
Bysjöån 8
Byskeälven
Byssjan
Byvattenån
Byxsjöbäcken
Dåasån
Daddån
Daikanbäcken
Daimaån
Dainabäcken
Dalaån 9
Dalälven
Dalälven
Dalälven
Dalälven
Dalån
Dalbergsån
Dalkarlså å
Dalkarlssjöbäcken
Dalköpingeån
Dälpan
Dalsälven
Dalsån
Dammån
Dänningen
Darnekenjukke
Darrhaädno
Datiksjöbäcken
Dävelsbäcken
Degerbäcken
Degernäsbäcken
Degerträskån
Delångersån
Dellikälven
Dergabäcken
Djupå
Djupån
Djupbäcken
Djupbäcken
Djuran
Djurån
Djurgårdsbrunnskanalen
Djurlångsån
Djursdalaån
Dockasälven
Dockstaån
Döderhultsbäcken
Dofsan
Dohnaforsån
Domneån
Dövlaån
Drafsån
Dragasjöbäcken
Draggån
Drevja
Drillaån
Driveån
Drombäcken
Dryllån
Dunkehallaån
Dunsjöån
Dybäcksån
Dyltaån
Dynestadsån
Dypån
Dyrån
Dyrasbäcken
Dysån
Dysån
Dysjöån
Dyvelan
Dyverån
Dyvran
Eckarån
Edbäcken
Edenbergaån
Edsån
Edsån
Edslan
Edsmyrån
Edstabäcken
Egnaredsån
Ekaån
Ekån
Ekorrån
Ekorrbäcken
Eksågsån
Eksjöbäcken
Elingeån 8
Elmabäcken
Emån
Emmaån
Emmesån
Enån
Enån
Enan
Enan
Enångersån
Enarenån 8
Enköpingsån
Enningdalsälven
Enskälan
Enstabäcken
Eriksdalsälven
Ertsjärvån
Esmebäcken
Fäbodtjärnbäcken
Fadabäcken
Fågelvattenån 8
Fageredsån
Fagerekeån
Fälån
Fälarån 8
Fällbäcken
Fälpvattsån
Faluån
Fämtan
Fänan
Fänån 9
Fanbyån
Fångån
Fangan
Fänjaån 9
Färbäcken
Fårbäcken
Farestaån
Färgån
Färgeån
Färlev älv
Fårnåsälven
Färsån
Farstorpsån
Fårträskbäcken
Färvilsån
Fåssjöån
Fävikån
Faxälven
Faxbrynnen
Feman
Femtingaån
Fenningsån
Fettjeån
Fianbäcken
Fiellarjukke
Fifallaån 7
Fillingerumeån
Fimtaån
Finnälven
Finnån
Finnån 9
Finnbobäcken
Finnforsån
Finnmorbäcken
Finnsjöån
Finnträskån
Fiskån
Fisklösån
Fiskonbäcken
Fiskviks kanal
Fitunaån
Fjälån
Fjällbäcken
Fjällsjöälven
Fjälltjärnån
Fjärlövsån
Fjätan 9
Flarkån
Flarkån
Flärkån
Flarkbäcken
Flasabäcken
Fläsebäcken
Flåsjöån
Flatsbäcken
Flena
Flenaån
Flian 7
Flins bäck
Flisbäcken
Flögan
Florån
Flyälven
Flysån
Flyttjeån
Forsaån
Forsaån
Forsån
Forsån
Forshällaån
Försjöbäcken
Forsmarksån
Forsnäsån
Forsträskbäcken
Forsviksån
Forteälven
Foskan
Föskeforsälven
Foskvattsån
Fräkentorpsån
Fräkenträskbäcken
Fredskogsån
Fremsbäcken
Friaån
Fröjadalsbäcken
From south to north
Fröstån
Frösteboån
Frösvidalsån
Fuån
Fuan
Fulan
Funnan
Furuhultsån
Fyleån 9
Fylleån
Fyrån
Fyrisån 9
Gådaån
Gäddträskån
Gådeån
Gagnån
Galån
Gålarmoraån
Galasjöån
Gallakbäcken
Gallån
Gallbäcken
Gålösån
Galtströmmen
Galvattsån
Gammalån
Gammelån
Gammelstillaån
Gannan
Gänsån
Gärån
Gårdaån
Gärdan
Gårdsåsälven
Gårdsjöån
Gardsjöbäcken
Gärdsrudsbäcken
Gårdvedaån
Gärebäcken
Gargån
Garneälven
Garphytteån
Gärsjöbäcken
Gärssjöbäcken
Gåsån
Gåsån
Gavelhytteån
Gavleån
Gåxsjönoret
Gejmån
Genevadån
Geran
Gerisån 7
Gerseboån
Gerssjöbäcken
Gesundaån 7
Getaån
Getabrobäcken
Getån
Getån
Getbroälven
Getbroån
Getterån 8
Gideälven
Gillån
Gilleran
Gimån
Gimmaån 9
Ginsjöbäcken
Gisselån
Gisselåsån
Gissjöån
Gisslarboån
Gissmansvattenån
Gisterån
Gitsån
Gladbäcken
Glasälven
Glasholmsån
Glimån
Glitterån
Glose å
Glötan
Glottrabäcken
Glumman
Gnällbäcken
Gnarpsån
Gnyltån
Gönan
Gonäsån
Gopalån
Gopån
Görjeån
Görslövsån
Göta älv - Klarälven (via Lake Vänern)
Göta älv 7
Götån
Gothemån
Gräddån 9
Gräftån
Graften
Granån
Granån
Granån
Granån
Granan
Granån
Granån
Granån
Grängsjöån
Gräningsån
Grannebyån
Gransjöån
Gråsjöån
Gråskaån
Grässjöbäcken
Gråtanån
Grätnäsån
Gråvalsån
Gravån
Gravan
Griffelån
Grimån
Grimmavadet
Grimsån
Grisbäcken
Grissleån
Grönå
Gröna
Gröningsån
Gröppleån
Gröpplebäcken
Grössjöån
Grövlan
Gruckån
Grunan 9
Grundbäcken
Grundöjan
Grundträskån
Grundträskbäcken
Gryckån
Gryssjöån
Gryssjögroven
Grytån
Grytån 8
Grytgölsbäcken
Grytsjöån
Gryvlan
Gulån
Gullbäcken
Gullsjöälven
Gullspångsälven
Gullströmsån
Gullträskbäcken
Gundleboån
Gunnaboån
Gunnarbäcken
Gunnarsån 7
Gunnarvattsån 3
Gunneboån
Guortabäcken
Gusemålabäcken
Gussisjöån
Gussvattenån 8
Guttan
Gysån
Gyttjeån
Häbbersbäcken
Habbestorpebäcken
Hädanbergsån
Haddängsån
Hågaån
Hagaån
Hagaån
Hagälven
Hagån
Hagbyån 7
Häggån
Haggeån
Hajumsälven
Hakån
Hakerudsälven
Halån
Hälan
Halgån
Hallabäcken
Hällån
Hallborgsån
Hällestadsån
Hällingsån
Hällsjöälven
Hällsjöbäcken
Hallstaån
Halltorpsån
Hålsaxabäcken
Hältorpsån
Hamborgsån 7
Hammarsån
Hammarskogsån
Hammelsströmmen
Hämmensån
Håmojåhka
Hamrångeån
Handölan
Handsjöån
Hångelån
Hanhijoki
Härån
Harån
Härjån
Hårkan
Harmångersån
Harrån
Harrbäcken
Harrijåhka
Harrijoki
Harrträskbäcken
Harsjöbäcken
Hartijoki
Harundan
Hasselån
Hässjaån
Hassjöån
Hasslan
Hasslarpsån
Hasslebäcken
Hasslingsån
Hästån
Hästgångsån
Hattabäcken
Hättälven
Hättorpsån
Hattsjöån
Hättvasselån 9
Haukarjåhkå
Håvaån
Havån
Havrabäcken
Havsjöälven
Havsvallen
Hedån 9
Hedenlundaån
Hedströmmen
Hegelån
Helgaboån
Helgån
Helge å
Helgeå
Hemgravsån
Hemlingsån
Hemulån
Henan
Henån
Henarån
Herängsån
Herrestorpeån 9
Herteån
Hian
Hietasenjoki
Himleån
Hindabäcken
Hinnan
Hinnsjöån
Hjåggbölebäcken
Hjärtaredån
Hjoån
Hjorsetån
Hjortsbergaån
Hjuksån
Hjulån 8
Hoan
Hobergsån
Höcklingsbäcken
Hogarälven
Högboån
Högerumsån
Högfjärdån
Högforsälven
Högforsån
Högnäsån
Högvadsån
Höje å
Hokaån
Hökesån
Höksjöälven
Hökvattsån
Holån
Höljån
Höljan
Holmabäcken
Holmån
Holmsån
Holmsbäcken 9
Holmsjöbäcken
Holmsundet
Holmsvattsbäcken
Holmträskbäcken
Holmträskbäcken 3
Holtaneälven
Höörsån
Hörbyån
Horgeån
Hörlingeån
Hornån
Hörnån
Hornsjöbäcken
Hornvallaån
Horrmundsvallen
Hörtingerumsbäcken
Hosjöån
Hostån
Höstån
Hovaån
Hovermoån
Hovgårdsån
Höviksån
Hovmanneån
Huftabäcken
Huhtajoki
Hulabäcken
Hulan
Hulekvillen
Hultån
Hultsjöån
Humlebäcken
Humpån
Hundån
Hundsjöån
Hundsjöbäcken
Husån
Husbyån
Huvudsjöbäcken
Hyboån
Hylteån
Hynnan
Hyttälven
Hyttån
Hyttbäcken
Ickån
Idån
Idbäcken
Idbäcken
Idbäcken
Idbyån
Idijoki
Idvattenbäcken
Igelälven
Iittojoki
Illån
Imälven
Indalsälven
Indalsälven
Indån
Ingsån
Insjöbäcken
Inviksån
Ireå
Isalaån
Isätrabäcken
Isnäsström
Isteån
Isträskbäcken
Ittetjuolmajåhkå
Ivarsbyälven
Jädraån
Jällån
Jämnån 3
Jämtån
Jamtmyrån 9
Jangsälven
Jansabäcken
Jansjönoret
Järån
Järån
Jarenjåhka
Järilån
Järkvisslebäcken
Järperudsälven
Jarrebäcken
Järvbäcken
Jättån
Jävreån
Jerisjoki
Jietajoki
Jönsån
Jonsbergsån
Jorälven
Joranbäcken
Jörlovsälven
Jössbäcken 9
Jostojoki
Jovattsån
Juån
Jugån
Jukkasjoki
Juksjaurbäcken
Juktån
Jularboån
Juleströmmen
Jumkilsån
Jungån
Junojoki
Junsterbäcken
Juojoki
Jussanjoki
Kääntöjoki
Kaarejoki
Kaarnesjoki
Kabusaån
Kafjärdsgraven
Kågeälven 9
Kägleån
Kaipabäcken
Kaitumälven
Kaitumjåhka
Kajtasijoki
Kakubölesån
Kålabodaån
Kälån
Kalix älv
Kalixälven
Kälkån
Kallån
Kallbäcken 9
Kaltisbäcken
Kälvån
Kamajåhkå
Kämpegårdsån
Kangosjoki
Kanijåhka
Kannusjoki
Kantsjöbäcken
Kårån
Kärentöjoki
Karijoki
Karlsbäcken
Karlsforsälven
Kärrån
Kårsajåhka
Karsbäcken
Karvsjöån 7
Kasenbergsån
Kaskasjåhkå
Kassjöån
Kåtån
Katebrobäcken
Kåtokjåhkå
Kattån
Kattebäck
Kattegat
Kaunisjoki
Kavleån
Kävlingeån
Kaxån
Käymäjoki
Kedjan
Kelojoki
Kenttäjoki
Keräsjoki
Kesasjoki
Kesjöån 9
Kesuån
Kettilsjöån
Keupån
Kilaälven
Kilaån
Kilån
Kilan
Kilängsån 8
Kilbergsån
Kilingaån
Kilisån
Kilsån
Kindsjöån 9
Kingsån
Kinnbäcken
Kinnvallen
Kirjesån
Kitkiöjoki
Kivijoki
Klämmabäcken
Klappmarkbäcken
Kläppsjöbäcken
Kleveån
Kliarydsån
Klingavälsån
Klingstorpabäcken
Klintboån
Klintforsån
Klockarån
Klockarbäcken
Klockareån
Klockarebäcken
Kloppanån
Klövån
Klubbälven
Klubbån
Klubboån
Knärån
Knarrbyån
Knipån
Knivån
Knivstaån
Knoälven
Knöösinoja
Köarån
Kolån
Kölan
Kolbäcksån
Köljeån
Kolningån
Kölsjöån
Kölstaån
Könserumsån
Köpingsån
Korpikån
Korsträskbäcken
Kortingån
Koutojoki
Krabbebäcken
Kräftån
Kräftbäcken
Kräggan
Kråkån
Kramforsån
Krikån
Krikinpojanjoki
Krokan
Krokån
Kroknorsbäcken
Kroksån
Kroksjöån
Krusån
Krutån
Krycklan
Krypan
Kubbobäcken
Kugerbäcken
Kuittasjoki
Kulbäcken
Kulijoki
Kullaån
Kultran
Kumla älv
Kumlaån
Kumsjöån
Kungsbackaån
Kungsbäcken
Kungsvekaån 8
Kunttjärnsälven
Kuobmujåhkå
Kuolpanjåhka
Kuoperjåhkå
Kuoujajåhkå
Kurusjoki
Kusabäcken
Kusån
Kutsasjoki
Kvällån
Kvarnälven 9
Kvarnån
Kvarnån
Kvarnån
Kvarnbäcken
Kvarntorpsån
Kvarseboån 8
Kvesarumsån
Kyllingsån
Kyndelsbäcken
Kyrkån
Laån
Låddan
Låddejåhkå
Lädsån 9
Ladtjojåhka
Laduån
Lafsan
Lagan
Lagan
Laggälven
Laggarboån
Lagnäsån
Lågsjöån
Lahnajoki
Lainioälven
Laisälven
Laisbäcken
Lakabäcken
Lakavattsån
Låkkejåhkå
Lanån
Lånan
Långån
Långan
Långbäcken
Långsån
Långshytteån
Långsjöån
Långträskälven
Långträskån
Långvattsån
Långvattsbäcken
Lankälven
Lannaån
Länsöån
Länsterån
Lappbäcken
Lärjeån
Larsboån
Låsån
Lästringeån
Lätäseno
Latikbäcken
Lavabäcken
Lavasån
Lavsjöån
Laxbäcken
Laxöringsbäcken
Laxsjöån 9
Ledingsån
Leduån
Ledvassbäcken
Leipapbäcken
Leipiöjoki
Leipojoki
Lejarälven
Lejstaån
Lekarån
Lekarebäcken
Lekarydsån
Lekhytteån
Leksbäcken
Lemman
Lerälven
Lerbäcken
Lerbodaälven
Lermejåhkå
Lerumsån
Lesseboån
Lessujoki
Letälven
Lettan
Levarbäcken
Lianeälven
Lidan
Lidenån 9
Lidhultsån
Likan
Lilla Helge å
Lilla Luleälven
Lilla Stensån
Lillälven (Dalarna)
Lillälven (Värmland)
Lillån
Lill-Fjätan
Lill-Härjån
Lill-Lungnan
Lillpiteälven
Limån
Linaälven
Linån 9
Linan
Linkkabäcken
Linneforsån
Lissmaån
Listerbyån
Littran
Liviöjoki
Ljungaån
Ljungan
Ljungan
Ljungån
Ljungbyån
Ljungbyån 7
Ljusnan
Ljusnan
Ljusterån
Ljustorpsån
Ljusträskbäcken
Loån
Lobbersjöån
Lockringsån
Lockstaån
Lödran
Lofsen
Löftaån
Loftaån
Lögdeälven
Löjhamnsån
Lolokbäcken
Lomån
Lömån
Lombäcken
Lömman
Lompolojoki
Lomsjöån
Lörbäcken
Lorbybäcken
Lötälven
Lötån 9
Lotorpsån
Lövån
Lövan
Lövboån
Lovisebergsälven
Lövseleån 9
Lövsjöälven 9
Lövstaån
Lugnån
Lugnbäcken
Lule älv
Luleälven
Lummån
Lumpån
Lundaboån
Lundsbergsälven
Lunen
Lungälven
Lungsjöån
Lunndörrsån
Luongasjoki
Luossajoki
Lustån
Lustbäcken
Luvkullvattenån
Lyan
Lyckebyån
Lycksabäcken
Lysan
Lysjöån
Maattajoki
Maderbäcken
Maejoki
Magasjöbäcken
Magnehultsån
Mailijoki
Maisajoki
Maivesjåhkå
Malån
Malån
Målån
Malbäcken
Maljasjoki
Mållebäcken
Malmaån
Malmån
Mälskarbäcken
Malstaån
Maltan
Mångan
Mångån
Mångbyån
Mångmanån
Mångsälven
Mangslidälven
Månstadsån
Månsträskån
Marån
Maranjåhkå
Mårdsjöbäcken
Märlan
Märrån
Märsabäcken
Marsån
Marsjöån
Märstaån
Marströmmen
Masugnsbäcken
Matojoki
Matskanån
Mattaureälven
Mattaurjåhkå
Mattesbäcken
Mattjokbäcken
Medskogsån
Medstuguån
Mejvanbäcken
Melbyån
Mellanälven
Mellanån
Mellbyån
Menlösabäcken
Mensträskbäcken
Merasjoki
Mesjöbäcken
Mieån
Miellätno
Miessaurebäcken
Mikkelijoki
Milån
Millemålabäcken
Mittån 7
Mjällån
Mjöån
Mjögan
Mjölån
Mjölkalångaån
Mjölnaån
Mjösjöån
Moälven
Moån
Moån
Molgan
Mölingan
Mölleån 7
Möllekullaå
Mölndalsån
Moraån
Mörlandaån 8
Mörrumsån
Mörtälven
Mörtån
Mörtsjöbäcken
Mörtsjöbäcken
Mörttjärnbäcken
Mörtträskbäcken
Mossån
Mösupbäcken
Motala ström
Motala ström with Svartån
Muddusälven
Muggån
Muljokjåhka
Munkedalsälven
Muodosjoki
Muonioälven 3
Muorjejåhkå
Murån
Murån
Murån
Muruån
Musån
Muskån
Muskusbäcken
Myllyjoki
Myrträskbäcken
Mysklan
Naamijoki
Naartijoki
Nackaån
Näckån
Näcksjöån
Näfsån
Nagasjöån
Naggån
Naisbäcken
Nakerätno
Namonsbäcken
Näran
Näresbäcken
Närkån
Narkån 7
Narkausjoki 7
Närsån
Nårvejåhkå
Näsån
Näsbybäcken
Näshultaån
Nåsjöbäcken
Näskeån
Nässjöån
Nästansjöån
Nätraån
Nattajoki
Nättrabyån
Naustajåhkå
Nautasätno
Navarån 9
Näveån
Näverijoki
Nävraån
Navran
Nävran
Nean
Nedre Pansikån
Nedre Tälningsån
Nianån
Niesajoki
Nietsajoki
Nilijoki
Nissan
Nissan
Nitsån
Nittälven
Njakajåhkå
Njallejaurbäcken
Njarkalisjåhkå
Njuoraätno
Njuorakjåhka
Njuotjanjåhka
Njuovojåhkå
Noån
Nolbyälven
Noraån
Norån
Norboån 9
Nordån
Nordån
Nordbäcken
Nordre älv
Nordtjärnsälven
Noreån
Noret
Noret
Noretbäcken
Norralaån
Norrälven
Norrån
Norrån
Norrån
Norrängsån
Norrbäcken 9
Norrboån
Norrbodbäcken
Norrböleån
Norrebäcken
Norr-Lillån
Norrmjöleån
Norrström
Norrström with Svartån
Norrtäljeån
Norr-Veman
Norrviksån
Norsälven
Norsån
Norsån
Norsbobäcken
Norsjöån
Nossan
Nötån
Nottjärnbäcken
Nuorukkajoki
Nuuksujoki
Nyängsån
Nybroån
Nygårdsån
Nyköpingsån
Nylingsån
Nyrebäcken
Obyån
Ögan
Ogströmmen
Ohtanajoki
Öjan
Öjån
Öjeån
Öjungsån
Öjvasseln
Oknebäcken
Ölån
Olandsån
Ölboån
Ölebäcken
Olingan
Olingeån
Ölman
Ol-Olsån
Olosjoki
Olsbäcken
Ömboån
Önskanån
Onttojoki
Opeån 8
Örån
Örasjöån
Örboholmsån
Oreälven
Öreälven
Örebäcken
Örebäcken
Öredalsån
Örekilsälven
Orgån
Orjasjoki
Örlan
Ormvasslan
Örnstolån
Örsundaån
Örträskbäcken
Örupsån
Osabäcken
Ösan
Östbyån
Österån
Österån
Österängsån
Österdalälven
Öster-Kjolån
Östra Kaskasajåhka
Östra Orlundsån
Östra Syterbäcken
Ottervattsbäcken
Ottsjöströmmen
Ounisjoki
Ovån
Ovansjö-Vattenån
Övre Oldan
Övre Pansikån
Övrekvarnsälven
Oxbäcken
Oxbäcken
Oxbroälven
Oxnäsån
Oxsjöån
Oxundaån
Oxvattenbäcken
Paamajoki
Paankijoki
Pahtajoki
Painajaisjoki
Paittasjoki
Päiväjoki
Pakajoki
Påkamålabäcken
Pakkojåhkå
Paktajåhka
Pålängeån
Pålböleån
Pallakajoki
Palojoki
Paltajåhka
Parakkajoki
Parasbäcken
Parkajoki
Parkkijoki
Pärlälven
Partån
Påståjåhka
Paubäcken
Paulajåhkå
Pauliströmsån
Pellabäcken
Pellijoki
Pellojoki
Pengån
Pennikajoki
Penningbyån
Pentäsjoki
Peräjäjoki
Perstorpsbäcken
Pesosenjoki
Pessisjåhka
Petikån 7
Pierujoki
Piettarasjoki
Pieturajåhkå
Piilijoki
Pilkbäcken
Pillisoån
Pillkabäcken
Pineboån
Pinnån
Pirttiniemenjoki
Pite älv
Piteälven
Pitsijoki
Pjältån
Pjäsörbäcken
Plågbäcken
Pojmisbäcken
Porsån
Portilaån
Pösan
Pounujoki
Prästbäcken
Prästhytteån
Prostgårdsälven
Pulsujoki
Puolisjoki
Puotojåhkå
Puottaurebäcken
Pysäjoki
Pyttbäcken
Råån
Råbäcken
Råcksta å
Rädan
Radnejaurälven
Raftan
Räggån
Rågobäcken
Rakisätno
Rakkurijoki
Raktenjåhkå
Rällan
Rällsälven
Rällsjöån
Rältån
Ramån
Rämånaälven 7
Rambergsån
Råmmån
Rammsjöån
Ramsan
Ramstaån
Ranån
Randaljåhkå
Rånden
Råneälven
Rångedalaån
Rängsjöbäcken 9
Ränkaån
Rannäsaån
Rännöån
Rapaätno 7
Rappenjåhkå
Råsjöån
Råstätno
Ratasoja
Rätniltjåhkå
Rattån
Rattsjöälven
Ratuån
Rauskasjoki
Rautasälven
Rautbäcken
Rautojåhkå
Rauvosjoki
Rävabäcken
Ravesjbäcken
Rävsjöån
Råvvejåhkå
Regasjöån
Rejån
Rekån
Remmarån
Renforsbäcken
Rensjöån 9
Renträskån 3
Reunajåhkå
Ribraurjåhkå
Rickleån
Riebnesströmmen 7
Rienakkajoki
Rikebäcken
Rimojåhkå
Ringsån
Rinnälven
Rinnån
Rinnan
Ripakkajoki
Ripasätno
Risån
Risbäcken
Riskeboån
Rissajåhkå
Rissjöbäcken
Riteljåhkå
Rittakjåhkå
Rivsjövasslen 9
Röälven
Röån
Röbackaån 9
Rockån
Rockbäcken
Rocknöbäcken
Rocksjöån
Rödån
Rödingsträskbäcken
Roggån
Röglaån
Rogsån
Röjan
Röjan
Röjån
Röjdan 7
Rökån
Rokån
Rökbergsån
Rölandaån
Rolfsån
Romälven
Romsån
Rönälven 9
Rönnbäcken
Rönne å
Ronnebyån
Ronnebyån
Ronningsbäcken
Ropijoki
Rörån
Rördalsån
Rörums norra å
Rörums södra å
Rörvattenån
Rosån
Rosån
Rossån
Rosseln
Rössjöholmsån
Rösteån
Rotån
Rotnen
Röttleån
Rottnan
Rottneån
Rövran
Rudsjöån
Rudtjärnsbäcken
Ruggan
Rukojoki
Rullån
Runnarjoki
Ruodusjoki
Ruoktojåhkå
Ruonasjåhka
Ruonekjåhkå
Rusbäcken
Ruskån
Ruskträskbäcken
Rutån 8
Rutnajoki
Rutsabäcken
Ryån
Rymman
Ryssån
Sääjoki
Saankijoki
Saarilompolonjoki
Sagån
Sågån 8
Sågån 9
Sågbäcken
Saggån
Saimujoki
Saittajoki
Sakajoki
Saksbäcken
Sällerhögsån
Sällevadsån
Sallsjöån
Sälmån
Sålnen
Sälsjöbäcken
Saluån
Salvijukke
Sämsjöån
Sandån
Sandbäcken
Sandbyån
Sandserydsån
Sandsjöälven
Sandsjöån
Sandvadsbäcken
Sångan
Sångesälven
Sånghusån
Sangisälven
Sannån
Sännan
Sännån
Sannarpsån
Särkån
Särkijoki
Sartajåhkå
Särvan
Sarvesjåhkå
Säsån 7
Sätersälven
Satmyrån
Sätraån
Satsån
Satsbäcken
Sattajoki
Sautusjoki
Sävaån
Sävälven
Sävarån
Sävastabäcken
Säveån
Sävjaån
Sävsjöån
Sävsjöbäcken
Saxälven
Säxån
Saxån
Saxbroån
Saxhyttälven
Saxhyttån
Sege å
Segerån
Segesholmsån
Segmoälven 9
Sekkujoki
Selakbäcken
Selångersån
Selsbäcken
Seltjärnsån
Semlan
Semsån
Sevujoki
Sexan
Sidsjöbäcken 7
Siebbjåkkbäcken
Siekajoki
Siekkijoki
Sieperjåhkå
Sierkajåhka
Siggarpsån
Siikajoki
Sikån 7
Sikbäcken
Sikforsån
Siksjöbäcken
Sikträskbäcken
Sikträskbäcken
Silån
Silbodalsälven
Sillbäcken
Sillerboån
Silletorpsån
Silverån
Simeån
Simontorpsån
Simsjöån
Singån
Singsån
Sipmekälven
Sittån
Sivakkajoki
Sixån
Själlarimsbäcken
Sjaunjaätno
Sjnjuftjutisjåkkå
Sjöaredsbäcken
Sjöboån
Sjöholmsån
Sjömilleån 9
Sjöråsån
Sjöris älv
Sjoutälven
Sjulsån
Sjuskinnån
Sjuströmmar
Skacksjöälven
Skagersholmsån
Skaidejåhkå
Skaitebäcken
Skålån
Skallarebäck
Skansån
Skansån
Skansnäsån
Skäppträskån
Skärån
Skärboälven
Skarendalån
Skärjån
Skärkan
Skarpån
Skårrån
Skårsälven
Skärshultaån
Skartajåhka
Skärvagan
Skärvagsån
Skärvån
Skärvångsån
Skärveteån
Skattån
Skattmansöån
Skavån
Skavebäck
Skebergaån
Skeboån
Skebokvarnsån
Skedviån
Skellefte älv
Skellefteälven
Skenaån
Skeppsbrobäcken
Skidån 7
Skidbäcken
Skidträskån
Skidträskbäcken
Skieltajåhkå
Skifteboån
Skikkibäcken
Skillebyån
Skintan
Skirsjöån
Skirsjöån
Skivarpsån
Skiverstadån
Skivsån
Skogträskbäcken
Skomstjärnån 9
Skorombäcken
Sköruvjukke
Skräbeån
Skravelån
Skravelbäcken
Skrikviksån
Skurdalsån
Skuttran
Skvalån
Skyllbergsån
Skymmelån
Sladansån
Slagsån
Slakaån
Slandromsån
Slåttån
Slåtteån
Slevån
Slien
Slipbäcken
Slipsikån
Slöan
Slorudsälven
Slottsån
Slumpån
Slyan
Smålarpsån
Smedjeån
Smedsmyrbäcken
Smedstorpsån
Smörån
Smörbäcken
Smygarebäcken
Snällerödsån
Snärjebäcken
Snöån
Snoderån
Snottenån
Snövlebodaån
Snurrijåhka
Snytsboån
Söån
Söderängsån
Söderedeån
Söderhamnsån
Söderköpingsån
Söderträskbäcken
Södra Anundsjöån
Solälven
Solbergsån
Solingsbäcken
Sollumsån
Solviksälven 9
Sörån
Sörån
Sörbyån
Sorgån
Sörjabäcken
Sorkan
Sör-Lillån 7
Sörmjöleån
Sörviksån
Sösjöån
Sösjöbäcken
Sotån
Sottujoki
Soukolojoki
Soutusjoki
Spångån
Spannån
Spikälven
Spikåsbäcken
Spikselån
Spillerbäcken
Spillingsån
Spjutån 3
Stabäcken
Staddajåhkå
Stadsån 9
Stalbobäcken
Stallbackaån
Stalojåhka
Stampån
Stampbäcken
Stamsjöån
Stångån
Stångsmålaån
Stantarjåhkå
Stapuljåhkå
Stavån
Stavarsjöbäcken
Staversån
Stavselån
Stavtjärnån 9
Stenån
Stenån
Stenebyälven
Stensån
Stensjöån
Stensjöån
Stenträskbäcken
Stimmerboån
Stjärnorpebäcken
Stockälven
Stockån
Stockbäcken
Stockforsälven
Stocksboån
Stödstorpaån
Stökbäcken
Stöpälven
Stöpån
Stora Härjån
Stora Härjeån
Stora Njupån
Storälven
Storån
Storån
Storån
Storån
Storån
Storbäcken
Storbäcken
Storbäcken
Storbäcken
Storbäcken
Storbäcken
Storbodströmmen
Storebergsån
Stor-Fjätan
Storforsälven
Storkvarnbäcken
Stormyrbäcken
Storsjöån
Storträskån
Storvattenån
Stråån
Stråfulan
Strågbäcken
Strinneån
Strömarån
Strömsån
Strömsån
Strömsbäcken
Strulån
Stryån
Stupån
Stutvattenbäcken
Styggforsån
Sudokbäcken
Suksijoki
Sulån
Sularpsbäcken
Suledsälven 7
Sulsjöån 8
Sundsbyälven
Sundstorpsån
Sundströmmen
Sundträskbäcken
Sunnån
Sunnanån
Sunnäsån
Sunnerstaån
Suobbat-Tjåhka
Suoinakjåhkå
Suoksaurebäcken
Suolojåhkå
Suopatusjoki
Suoppetjukke
Surrebäcken
Surtan
Suseån
Suvijoki
Svalesjåhkå
Svaltjajåhkå
Svanån
Svanån
Svanavattenån
Svanforsbäcken
Svaningsån
Svärdälven
Svärtaån
Svartabäcken
Svartälven
Svartån
Svartån
Svartån
Svartån
Svartån
Svartån
Svartån
Svartån
Svartån
Svartbäcken
Svartijåhkå
Svartsjöån
Svedån
Svedjeån
Svensbyån
Svenstaån
Sverkestaån
Sverkojåhkå
Sviestadsån
Svinabäcken
Svinån
Svintunaån 9
Syväjoki
Tabergsån
Täckelån
Täftån
Täfteån
Takajoki
Tälgslättån
Täljareån 8
Täljeån
Tällån
Tallån
Tallåsbäcken
Tällvattsbäcken
Talvatissjöbäcken
Tåmälven
Tämnarån
Tandån
Tandlaån
Tandsjöån
Tångån
Tangån
Tångsån
Tängvattsbäcken
Tännån
Tannbäcken
Tansån
Tansbäcken
Tanumsälven
Tarån
Tärendöälven
Tarfalajåhka
Tarmsälven
Tärnaån 7
Tärnickån
Taruantojoki
Tåsan
Taske å
Tassbyälven
Tavelån
Tegabäcken
Tegelsmoraån 9
Telebäcken
Teletöisenjoki
Temminkijoki
Tengeliönjoki
Tennan
Tenningån
Tertojåhka
Testeboån
Teurajoki
Tevån
Tiån
Tidan
Timsälven
Timsån
Tingån
Tingsjöån
Tingvastobäcken
Tinnerbäcken
Tivsjöån
Tjaktjaurälven
Tjålojåhka
Tjäpsjukke
Tjärekullaån
Tjärngetbäcken
Tjärnsälven
Tjartsebäcken
Tjåterbäcken
Tjatitjjåhkå
Tjatsvaggejåhkå
Tjautjerbäcken
Tjengaljåhkå
Tjeurajåhkå
Tjidtjajåhkå
Tjipkobäcken
Tjörningabäcken
Tjulån
Tjuoltajåhkå
Tjuonavaggejåhka
Tjuoukutimjåhkå
Tjutebäcken
Tobyälven
Toftaån 9
Töftedalsån
Töjsan
Tolitaälven
Tolkbäcken
Tolkkijoki
Tommarpaån
Torån
Torasjoki
Töreälven 7
Torisbäcken
Törlan
Törnaån
Törnan 9
Torne älv
Torneälven
Torpaån
Torpabäcken
Torpån
Torpedalsälven
Torrebergabäcken
Torrfinnån
Torsbäcken
Torshagsån
Torsjöån
Torsmovasseln
Torvån
Torvsjöån
Toskbäcken
Trändeån
Tranebergsälven
Trankvillsån
Träppjaån
Trinnan
Trödjeån
Trollbosjöån
Trönningeån
Trosaån
Trösälven
Trosbyån
Tryssjöbäcken
Tsåkaurjåhkå
Tukijåhkå
Tullstorpsån
Tulusjoki
Tumbaån
Tunaån
Tunnersjöbäcken
Tuoljebäcken
Tuolpukkajoki
Tuorpunjåhkå
Tuortapebäcken
Tupojoki
Turingeån
Tutturjåhka
Tuvattsån
Tuvebäcken
Tvååkers kanal
Tvärälven
Tvärälven
Tvärån
Tvärån
Tvärån
Tvärån
Tvärån
Tvärån
Tvärån
Tvärån
Tvärån
Tvärån
Tvärån 8
Tvärån 8
Tvärån 9
Tväringsån
Tvärlikan
Tynnsån
Tyresån
Uddbäcken
Udtjabäcken
Udtjajåhkå
Ugan
Uggelforsån
Ukerån
Ullångsån
Ullersättersbäcken
Ullersjöbäcken
Ullnaån
Ulvån
Ulvsnäsabäcken
Ume älv
Ume älv
Ume älv
Umeälven
Unnan
Upmasjåhkå
Upperudsälven
Urstjärnälven
Urtomanjoki
Utansjöån
Utbyån 9
Utsulån
Utterån
Utterbäcken
Uvan
Uvån
Väärtioja
Vadälven 8
Vådån
Vadbäcken 9
Vadsbäcken
Vadstorpån
Vägån
Vaggeälven
Vagnboströmmen
Vågsjöån
Vågträskbäcken
Vähäjoki
Vaijajoki
Vaikkojoki
Vajbäcken
Vakran
Vaksjöbäcken
Väktarån
Väla å
Välabäcken
Valån
Valasjåhkå
Valburån
Valkanjaurbäcken
Vällån
Vallasån
Vallbyån
Valldroån
Vällingån
Vällingbäcken
Vallmoraån
Vallsjöån
Valsjöbäcken
Valtajåhkå
Valtiojoki
Valundabäcken
Vålvasslan
Valvattenbäcken
Våmån
Vammarsmålaån
Vämmesån
Vanån
Vandelnån 7
Vångan
Vängelälven
Vänjaurbäcken
Vänneån
Vannstadån
Vapsajåhkå
Vapstälven
Varaån
Värån
Varån
Varjisån
Värnaån
Varnan
Vårträskbäcken
Våsån
Vasejåhka
Vasksjöån
Vassaraälven
Vassbäcksån
Vassjöån
Vasslen
Västerån
Västerån
Västerdalälven 3
Väster-Henan
Västerhocklan
Västnårån
Västra Dalkarlsån
Västra Jolen
Västrakullabäcken
Vathanjoki
Våtsjöån 8
Vattenån
Vävelsjöån
Växan
Växboån
Vaxsjöån
Vebomarksån
Vegan
Vege å
Veksjöån
Veksjöbäcken
Velångsbäcken
Veman
Vendelån
Venetjoki
Vepmemokbäcken
Verbobäcken
Verkaån
Verkälven
Verkanbäcken
Verkarskogsbäcken
Verkasjoki
Verkebäcksån
Verkmyrån
Vervelån
Vessingeån
Vetlandabäcken
Vibäckabäcken
Vibybäcken
Vidboån
Videbäck
Vieån
Viejejåhkå
Viejeströmmen
Viepsajåhkå
Vierrojåhkå
Vierydsån
Vietasätno
Vigdan
Viggan
Vikan
Vikarälven
Vikeväjoki
Viksjöån
Vilshultsån
Vimleån
Vinån
Vindån
Vindelälven
Vingån
Vinne å
Virån
Virkesjöbäcken
Virtajåhkå
Visjöån
Viskan
Viskan
Viskansbäcken
Viskebäcken
Visman
Vispolenån
Vissjöån
Vistån
Vistbäcken
Vitån
Vitbäcken
Vitsandsälven
Vittanbäcken
Vittangiälven
Vittankijoki
Vitträskbäcken
Vojmån
Vökarbäcken
Vormbäcken
Voxnan
Vramsån
Vrångån
Vrångsälven
Vrangsjöbäcken
Vretaån
Vuoiturjåhka
Vuokkasenjoki
Vuolejaurbäcken
Vuolgamjaurbäcken
Vuolusjåhka
Vuomajåhka
Vuomajoki
Vuononoja
Vuoskojåhka
Vuoskonjåhkå
Vuoskujoki
Vuosmajåhkå
Vuostojoki
Vuotkajåhka
Vuotnajåhka
Vuottasbäcken
Vuoulajåhkå
Vuovosjukke
Vutnesjjåhkå
Yabergsån
Yan
Ybbarpsån
Ycklan
Ylijoki
Ylinen Kihlankijoki
Ylinen Surujoki
Ylläsjoki
Ysjöälven
Ytterån