CSRidentity
 
     
 

Ukraine
Aidar
Bazavluk
Chychyklia
Danube
Derkul
Desna
Dnieper
Dniester
Hirsky Tikych
Hnylyi Tikych
Horyn
Ikva
Inhul
Inhulets
Irpin
Kalmius
Khorol
Krynka
Luhan
Molochna
Murafa
Oril
Oskil
Oster
Prut
Prypiat
Psel
Ros
Salhir
Samara
Seim
Seret
Siversky Donets
Sluch
Smotrych
Snov
Southern Buh
Stokhid
Stryi
Stvyha
Styr
Sula
Teteriv
Tiasmyn
Turija
Tylihul
Tysa
Ubort
Udai
Uzh
Velyka Vys
Velykyi Kuyalnyk
Vorskla
Vovcha
Vysun
Western Bug
Zbruch